results_top_banner

Rýmy s: rád

Rýmy: 15 výsledok

pád, sád, snáď, spád, stád, vád, vnád, zrádviac (samohlásky rýmujú)...

arkád, nerád, džihád, ohrád, porádviac (samohlásky rýmujú)...

krutovlád, vodopádviac (samohlásky rýmujú)...

Samohlásky rýmujú: 209 výsledok

bánd, brázd, dážď, jázd, právd, vrážd, báb, dráb, háb, štáb, váb, krát, skráť, stáť, strát, štát, hmká, vzdá, rásť, zájsť, zvlášť, bál, brán, dám, dáš, fráz, hláv, hráš, cháp, chrám, chráň, krás, mráz, nám, náš, pár, pás, plán, pláž, rám, rán, skál, strán, stráž, ták, tvár, vám, vás, váž, vrán, vtákviac...

hodváb, koráb, kabát, chladná, malá, nahá, sadá, šťastná, ťahá, čakáš, hlavách, hľadáš, padám, skladám, nemá, steká, svetlá, telá, cestách, dverách, nedám, nemám, perách, bystrá, čistá, iná, istá, signál, nová, podá, pozná, sprostá, horách, nohách, pohár, poznáš, slovách, Slovák, spoznáš, rukách, plná, trváviac...

between_paragraphs_1

miliárd, samovrážd, sarkofág, pamätáš, prvýkrát, tisíckrát, kamarát, nečakám, nečakáš, nehľadám, prepadám, inzerát, nádherná, neverná, pozerá, ramená, stratená, studená, uteká, vyzerá, znamená, adresách, kolenách, oceán, utekám, vyberám, vyzeráš, unikát, jediná, pravidlá, ukrytá, uniká, dolinách, uličkách, divoká, chudobná, nepozná, tajomstvá, tlaková, vianočná, dokorán, pobozkám, zavolámviac...

between_paragraphs_2

nepamätám, nepamätáš, poprvýkrát, poslednýkrát, miliónkrát, maľovaná, murovaná, námesačná, nenapadá, nepozerá, neuteká, nevrátená, nevyzerá, nezaberá, neznamená, odpovedá, unavená, vyliečená, vymyslená, zaľúbená, neobzerám, nepozerám, odpovedám, roztomilá, samučičká, neunikám, niekoľkokrát, dostatočná, nedovoláš, nepotrváviac...

adresovaná, distingvovaná, implikovaná, komplikovaná, naradovaná, saturovaná, vypracovaná, vystresovaná, nepredpokladám, neviditeľná, neodpovedám, neodpovedáš, autentická, autoritám, demokraciám, korporáciám, narodeninám, čokoládová, sebavedomá, staniolováviac...

between_paragraphs_3

kvalifikovaná, naprogramovaná, neočakávaná, sofistikovaná, stabilizovaná, nenahraditeľná, nepochopiteľná, nepredvídateľná, neprekročiteľná, neuveriteľná, nevyčerpateľná, vysokomyseľná, antibiotiká, laboratóriá, sebaironická, reštauráciách, autobusová, narodeninová, národohospodár, revolucionárviac...

hospitalizovaná, intenzifikovaná, zabarikádovaná

Rýmovaci slovňik na druhi jaziky:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Niečo chýba alebo nefunguje podľa očakávania?
Daj nám vedieť!

Páči sa vám tento rýmový slovník? Like-uj ako my a zdieľame: Like us on Facebook

results_after_content