Rýmy s: kľúč 

Rýmy: 6 výsledok

1 slabika

skľúč, lúč 

2 slabiky

nezlúč, kotúč, odlúč, rozlúč 

Samohlásky rýmujú (Asonancie): 187 výsledok (koncové samohlásky sa zhodujú)

1 slabika

pľúc, brús, džús, húf, húsť, húšť, chrúst, kúš, pnúc, prúc, púst, púšť, skús, spúšť, súc, súš, trúc, úst, zvrúc, zvúc, bú, drú, fú, hú, chcú, blúď, búr, drúk, dúh, dúm, dún, fúz, grúň, gúľ, hnúť, hrúd, húb, júj, júl, jún 

2 slabiky

dajúc, dbajúc, habnúc, hmatnúc, hrajúc, chmatnúc, chvatnúc, kladúc, klamúc, kľajúc, majúc, Matúš, mľasknúc, nahnúc, bdejúc, berúc, chcejúc, lejúc, lezúc, hnijúc, hvizdnúc, hynúc, idúc, kmitnúc, kryjúc, Kysúc, mihnúc, miznúc, myknúc, bodnúc, fľochnúc, kopnúc, morúš, buchnúc, dupnúc, hundrúc, hupnúc, drhnúc, drmúc, mrdnúc 

Reklama

3 slabiky

brnkajúc, dávajúc, dívajúc, dodajúc, dostanúc, dúfajúc, dvíhajúc, dýchajúc, fikajúc, hľadajúc, chlipkajúc, ihrajúc, kráčajúc, kukajúc, kutajúc, lapajúc, láskajúc, lupkajúc, mávajúc, metajúc, miešajúc, mykajúc, nadpradúc, nedajúc, nedbajúc, nechajúc, nemajúc, hovejúc, neceknúc, nechcejúc, nerečúc, chachocúc, chichocúc, nemohúc, neobzrúc, bohujúc, burcujúc, hodujúc, milujúc, mocujúc 

4 slabiky

bozkávajúc, domáhajúc, dotackajúc, meridzajúc, modlikajúc, namáhajúc, natierajúc, nehľadajúc, nechávajúc, nerátajúc, nešianajúc, nezakľajúc, obháňajúc, obiehajúc, objímajúc, obracajúc, obtekajúc, obzerajúc, nedorečúc, odoberúc, duplikujúc, nadvihujúc, nasadzujúc, nasledujúc, nastupujúc, nepopľujúc, nevinšujúc, nezabudnúc, obdivujúc, obetujúc 

Reklama

5 slabiky

neobzerajúc, nevynímajúc, nezabúdajúc, obrezávajúc, odhovárajúc, odporúčajúc, odvolávajúc, porovnávajúc, prihovárajúc, pripomínajúc, vyčakávajúc, vyhovárajúc, nerozumejúc, adresovanú, dodržiavajú, doredikajú, balvanovitú, diplomatickú, Podjavorinskú, dezinfikujú 

6 slabiky

neodpovedajú, nepoužívajú, nezaujímajú, paralyzovanú, upodozrievajú, neprimeriavajúc, neprirovnávajúc, horeuvedenú, nenarušiteľnú, neuveriteľnú, nevyčerpateľnú, nezaopatrenú, osloboditeľskú, automatickú, autobusovú, narodeninovú, neuvedomujú 

Reklama

Rýmované slovníky v iných jazykoch:

ar az bg cs da de el en_gb en_us eo es et fa fi fr hi hr hu hy id it ja ka ko kk lt lv nl no pl pt_br ro ru sk so sq sr sv sw tr uk yue zh_hans

Niečo chýba alebo nefunguje podľa očakávania?
Daj nám vedieť!

Páči sa vám tento rýmový slovník? Like-uj ako my a zdieľame: Lajkni nás na Facebooku

Anne the Eager