results_top_banner

Rýmy s: rímy

Rýmy: 238 výsledok

klímy, rýmy, tímy, tými, týmy, zlými, býkmi, príjmi, príjmy, šípmi, blíži, cíti, hýri, chvíli, chýli, chýry, klíči, krízy, kýsi, líci, mýli, níži, pýchy, pýši, ríši, síly, skríži, šíky, šípy, šíri, šíry, štíty, štýly, víly, vztýči, zmýli, míny, prídi, blízki, blízky, číchsi, čínsky, džínsy, fízli, hrýzli, lídri, lístky, líšky, nízky, prísny, rýchli, rýchly, sníčky, stíchli, týždni, vdýchni, výhry, výšky, výzvy, zrýchliviac...

between_paragraphs_1

väčšími, akými, ďalšími, jasnými, malými, mladšími, mladými, samými, starými, šťastnými, takými, tmavými, zdravými, zlatými, bežnými, dennými, peknými, skvelými, tenkými, veľkými, vernými, vetchými, všetkými, bližšími, inými, istými, dobrými, drobnými, hodnými, chorými, kostýmy, ktorými, mnohými, mocnými, mokrými, novými, oblými, ostrými, toľkými, cudzími, druhými, ľudskými, sľubnými, smutnými, dlhými, prvými, tvrdými, motívmi, zbojníkmi, upírmiviac...

between_paragraphs_2

mi, my, bi, by, ci, cti, či, dni, hi, hli, hmly, hry, chci, i, kly, kry, Li, lži, ľsti, mzdy, ni, pi, pni, pri, psi, psy, rty, ry, si, ski, skry, sny, spi, šli, ti, tmy, tri, ty, vi, vsi, vši, vy, vždy, y, zhni, ži, žniviac (samohlásky rýmujú)...

bohatšími, finančnými, hltavými, hrdzavými, najsladšími, ostatnými, pozvanými, rohatými, sekanými, spevavými, špinavými, červenými, dôvernými, ďalekými, nemeckými, poslednými, spojenými, starejšími, väzenskými, zelenými, jedinými, šťastlivými, hlbokými, hosťovskými, ligotnými, neškodnými, niektorými, podobnými, poštovými, samotnými, slobodnými, snehovými, textovými, úrodnými, všakovými, vysokými, nečujnými, prístupnými, účastníkmi, pomocníkmiviac...

between_paragraphs_3

márnotratnými, neúnavnými, ošúchanými, stroskotanými, všelijakými, vysúkanými, dolnozemskými, malichernými, najprednejšími, najsprostejšími, obnaženými, obozretnými, osvetlenými, otvorenými, prekríženými, prevrátenými, rozpustenými, skrvavenými, tisícerými, utešenými, výraznejšími, zodpovednými, zoradenými, hviezdovitými, nepriaznivými, prozaickými, trpezlivými, vysočiznými, novembrovými, pomrznutýmiviac...

between_paragraphs_4

zaujímavými, administratívy, najblaženejšími, najúhlavnejšími, nečitateľnými, neobozretnými, kaučukovými, protivojnovými, spolubojovníci, spolupracovníci, rádioaktívnyviac (samohlásky rýmujú)...

Rýmovaci slovňik na druhi jaziky:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Niečo chýba alebo nefunguje podľa očakávania?
Daj nám vedieť!

Páči sa vám tento rýmový slovník? Like-uj ako my a zdieľame: Like us on Facebook

results_after_content