results_top_banner

Rýmy s: rada

Rýmy: 275 výsledok

brada, hada, klada, Vlada, zrada, zvada, Naďa, azda, banda, dažďa, gazda, jazda, lajda, pravda, sranda, vražda, raja, rana, strana, Nana, aha, bacha, blata, brala, brata, dala, Dara, dava, frasa, haha, hnala, hrala, chlapa, mama, paka, para, spala, stala, strata, šľaka, vraha, vzala, zasa, zlata, Anka, Anna, banka, facka, farba, hanba, chlapca, karta, klamstva, kvapka, mamka, panna, platňa, spadla, svadba, šanca, tanca, vajca, zajtra, zdarma, zhasla, zradcaviac...

between_paragraphs_1

náhrada, nálada, záhada, záhrada, zásada, návnada, prísada, výsada, nerada, hromada, porada, garazda, fešanda, nepravda, komanda, kázala, nákaza, námraza, zábava, záplata, zástava, bývala, týkala, získala, útrata, chalana, čakala, hľadala, chlastala, kľakala, nastala, padala, začala, zaspala, bežala, debata, nedala, predstava, cigara, vydala, obaja, bozkala, doprava, dostala, objala, podlaha, poslala, postava, poznala, spoznala, volala, zostala, šuhaja, Dunaja, dieťaťa, dievčaťa, spievala, zbierala, trhala, hádanka, zápalka, zástavka, bohatstva, vojačka, zrkadlaviac...

between_paragraphs_2

a, ba, cca, ča, dna, dňa, dva, ha, hja, hla, hľa, hmla, hra, ja, ka, kra, la, ľa, ma, mňa, mzda, na, pňa, psa, sa, skla, sna, sta, sťa, šla, ta, tla, tma, tra, ťa, vla, za, zbla, zlaviac (samohlásky rýmujú)...

propaganda, Ferdinanda, memoranda, samovražda, napájala, oddávala, odháňala, odrátava, pomáhala, prikázala, ukázala, kolísala, nazývala, nepýtala, netýkala, umývala, vyšívala, nenazdala, oklamala, zakapala, zaplakala, supermana, červenala, nemeškala, nenechala, povedala, pozerala, vyzerala, obidvaja, Bratislava, prenikala, kupovala, navoňala, nespoznala, pobozkala, rozožrala, tancovala, vychovala, robievala, dotrhala, pomaranča, predavačka, severanka, Petržalkaviac...

between_paragraphs_3

nahovárala, nedostávala, poukázala, vyhovárala, nenapísala, nesprobúvala, odpovedala, poznamenala, dôverovala, informovala, konštatovala, nebanovala, necestovala, nevychovala, odcestovala, opätovala, ozdobovala, oznamovala, pokračovala, ponosovala, považovala, reagovala, učarovala, uvažovala, účinkovala, vyslovovala, vyžadovala, zalamovala, neposielala, abrakadabraviac...

between_paragraphs_4

neočakávala, nezaujímala, neodpovedala, nezaoberala, analyzovala, modifikovala, nedoručovala, nedôverovala, neexistovala, nekritizovala, neobanovala, nepochybovala, nepotrebovala, nepredstavovala, nepresťahovala, nereagovala, neuvažovala, nezinkasovala, prenasledovala, signalizovala, spolupracovala, telefonovala, telegrafovala, upokojovala, upozorňovala, uskutočňovala, uvedomovala, zapochybovala, zareagovala, zorganizovalaviac...

between_paragraphs_5

identifikovalaviac (samohlásky rýmujú)...

Rýmovaci slovňik na druhi jaziky:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Niečo chýba alebo nefunguje podľa očakávania?
Daj nám vedieť!

Páči sa vám tento rýmový slovník? Like-uj ako my a zdieľame: Like us on Facebook

results_after_content